Notícies de Banyoles

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l’acta de Ple del dia 30 de gener de 2017 ordinari.

2. Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del 16 de gener al 17 de febrer de 2017.

3. Donar compte de la comunicació al MINHAP del 45. Trimestre 2016 d’execució pressupostària

1.  Lectura i aprovació de l'acta número 2016.6, de 16 de novembre i 2016.7 de 28 de desembre

2.   lnformació de la Presidència

3.   Donar compte deis Decrets de Presidència

4.   Donar compte deis Decrets de Gerència

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Socials i Ensenyament

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

1. Resolució  d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a  l'exercici 2017

2. Resolució  d'al·legacions  i aprovació definitiva  del  Pressupost General  de  la Corporació Municipal per a l'exercici 2017

 

Ens ha deixat la Mònica, sempre present i sempre disposada a ser-hi. La seva lluita tenaç serà font d’energia, i la seva coherència ens ajudarà a no defallir vers els objectius anhelats. En aquest durs moments, cal mirar amb esperança un futur on ella perviurà en el nostre record. Des des de la CUP volem traslladar el nostre condol a la família i a totes les companyes i amics de la Mònica
 

Entenem que  la proposta presentada per l’equip de govern és una continuació del que s'ha vingut fent, una decisió incomprensible per al moment excepcional, des de l'òptica nacional i des de l'òptica social, que vivim. Els comptes que presentaran Convergència i Unió i ERC, fruit del seu pacte, al ple del Consell del mes de novembre, no contemplen cap partida extraordinària que garanteixi el suport de la institució al procés d’independència de Catalunya. Tampoc hi figura cap mesura social d'emergència, o extraordinària.

1. Lectura i aprovacló de l'acta número 2016.5, de 21 de setembre
2. Informacló de la Presidència
3. Donar compte deis Decrets de Presidència
4. Donar compte deis Decrets de Gerència
5. Donar compte de l'Informe de morositat del tercer trimestre de l'any 2016.
6. Ratificació del Decret de Presidència 2016.331 relatiu a l'acord d'aprovació del Pla d'lguaitat de Gènere del Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Reviure-la ens provoca, terror, pànic, calfreds i suor freda. Tots els grups polítics de l’ajuntament, amb la única excepció de la CUP, van retre homenatge a la senyora Rigau, lliurant-li la medalla d’Or de la ciutat. Van retre homenatge a una persona que no ha desenvolupat ni la seva vida política, ni professional , ni personal a la capital del Pla de l’Estany, a algú que podria arribar a anomenar llac a l’Estany, a algú que ni en la glossa ni en l’argumentari li han pogut mencionar tasques desenvolupades a Banyoles.

 

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 26 de setembre de 2016 ordinari.
  2. Donar compte de les Resolucions adoptades per I'Alcaldia del 19 de setembre al 21 d'octubre de 2016.
  3. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2016.2883, de 20 d'octubre de 2016, sobre la creació del Consell de Barri de Can Puig.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Pàgines