Notícies de Banyoles

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l'acta  de Ple del dia 25 de juliol de 2016  ordinari.

2. Donar   compte  de  les  Resolucions  adoptades  per   l'Alcaldia  del   18  de  juliol al  16  de setembre de 2016.

3. Donar compte  del Decret  d'Alcaldia número  2016.1922, de 18 de juliol de 2016, en relació  a l'expedient del text refós de la modificació puntual del TR del PGOU a l'àmbit del PENAB.

Volem que aquesta assemblea sigui un espai de diàleg i proposta. Explicarem la nostra acció municipal des de les seves dues grans vessants, la institucional –tenim dos regidors a l’Ajuntament de Banyoles i un conseller comarcal– i la del carrer, que comprèn diverses campanyes i actes puntuals. Aquestes explicacions serviran perquè pugueu opinar sobre l’activitat que hem dut a terme aquests darrers dotze mesos, perquè pugueu criticar-la, ressaltar-ne els punts forts i perquè plantegeu en què hauríem de fer més èmfasi i en quins altres aspectes hauríem d’incidir. 

A la Junta es va acordar d’engegar una resposta en dues parts. Una primera, d’elaboració d’una campanya de conscienciació pública a partir de material gràfic, de resposta ràpida i enfocada a les properes festes de Sant Martirià; i una segona, que ha de servir per l’elaboració d’un protocol d’actuació davant d’aquests casos.

Ahir vam conèixer la trista notícia de que en Pere Casellas ens havia deixat. En Pere va ser una persona molt activa a la vida associativa de Banyoles, va ser membre actiu del Handbol, fundador de les Gàrgoles de Foc, membre de la federació de Diables de Catalunya, president de la comissió de Barraques... entre moltes altres implicacions dins del teixit associatiu i cultural banyolí.

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 27 de juny de 2016 ordinari.

2. Donar compte de les Resolucions adoptades per  l'Alcaldia del 20 de juny al 15 de juliol de 2016.

3. Donar compte de la comunicació al MINHAP del 2n.trimestre 2016 d'execució pressupostària.

 

1.  Lectura i aprovació de l’acta número 2016.3, de 18 de maig

2.  Informació de la Presidència

3.  Donar compte dels Decrets de Presidència

4.  Donar compte dels Decrets de Gerència

5.  Donar compte de l’informe sobre les mesures de lluita contra la morositat, corresponent al 2n trimestre de 2016.

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

6.  Ratificació del Decret de Presidència 2016.172 relatiu a l’acord de modificació de crèdit 10/2016 per transferències entre partides.

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de l'acta  de Ple del dia  30 de maig  ordinari.
  2. Donar compte de les Resolucions adoptades per l'Alcaldia del 23 de maig al 17 de juny de 2016.
  3. Donar compte de la sentència de la Sala del Contenciós Administratiu, secció sisena, de l'Audiència Nacional.

 

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 25 d'abril  ordinari.
  2. Sorteig  dels membres  de les Meses Electorals  per a les Eleccions a Corts Generals del dia 26 de juny  de 2016.
  3. Donar  compte  de les  Resolucions  adoptades  per  l'Alcaldia  del 18  d'abril  al  20 de  maig  de 2016.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'ALCALDIA

  1. Concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat  a la Sra. Irene Rigau i Oliver.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA  DE SERVEIS A LES PERSONES

  • El nostre desacord absolut vers aquesta designació i la preocupació pels mètodes de l’actual consistori a l’hora de prendre determinades decisions.
  • Pensem que la medalla d’or de la ciutat s’hauria d’atorgar només a persones que generin un ampli consens i que la majoria de la població s’hi pugui identificar o referenciar . Aquest no és el cas d’Irene Rigau.
Comentaris xenòfobs a RacoCatalà

Des de la CUP, comprenem les intencions de la petició, amb la voluntat de fons de generar una dinàmica participativa, un objectiu que creiem del tot legítim. Tanmateix, no compartim que la solució sigui fer servir la llengua castellana en l’espai del Consell. Precisament, si fem referència al castellà com a llengua de cohesió social i instrument de comunicació vehicular, és degut a un procés de vulneració lingüística de la nostra llegua, el català; un procés que ha deixat petges profundes en la nostra societat, que apareixen inclús a llocs com Banyoles.

Pàgines