Notícies de Banyoles

#sensepor

A la moció, plantejàvem “que el poble i les institucions catalanes deixem de supeditar-nos a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal Constitucional, mancat ja de legitimitat democràtica. Cal exercir la desobediència ”En aquesta línia plantejàvem cinc punts d’acord que esperàvem que fossin acollits (o si més no, debatuts) per la resta de forces independentistes presents al Ple, ens referim als grups de Junts per Banyoles-Esquerra i Convergència i Unió. Els punts eren, ho reconeixem, polèmics.

ORDRE DEL DIA PRESIDÈNCIA

1. Aprovació  de les actes de Ple dels dies: 29 de març de 2016, ordinari i 4 d'abril de 2016 extraordinari i urgent.

2. Donar compte de les Resolucions adoptades per l'Alcaldia del 21 de març al 15 d'abril de 2016

3. Donar compte de la sentència 584/2016 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu secció cinquena, del Tribunal Suprem.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

PRESIDENCIA

1.  Aprovació de l’acta de Ple del dia 29 de febrer de 2016 ordinari.

2.  Donar compte de les Resolucions adoptades per l’Alcaldia del 22 de febrer al 18 de març de 2016.

3.  Donar  compte  de  la  sentència  número  42/2016  dictada  pel  Jutjat  Contenciós Administratiu número 3 de Girona.

4.  Donar compte de la Interlocutòria número 27/2016 dictada per la Sala del Contenciós Administratiu, secció quarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

  1. Lectura i aprovació de l’acta número 2016.1, de 20 de gener.
  2. Informació de la Presidència
  3. Donar compte dels Decrets de Presidència
  4. Donar compte dels Decrets de Gerència
  5. Donar compte del Decret de Presidència núm.2016.66, sobre l’acord de liquidació del pressupost 2015.
  6. Donar compte del Decret de Presidència núm.2016.67, sobre l’acord d’incorporació de romanent de crèdit al pressupost 2016.
  7. Donar compte de l’informe sobre les mesures de lluita contra la morositat, corresponent al 4rt trimestre de 2015.

Seguim explotades en el món laboral productiu on, en el cas de les joves només 1 de cada 4 disposem de contractes laborals, cobrem un 20% menys per fer la mateixa feina que un home, on som les dones les que més disposem de contractes a temps parcial i en els sectors laborals més precaris, on és degut als salaris baixos que disposem de menys condicions de prestacions d’atur.

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 25 de gener de 2016 ordinari.

2. Donar compte de les Resolucions adoptades per l'Alcaldia del 18 de gener al 19 de febrer de 2016.

3. Donar compte dels informes de morositat i de no tramitació de factures, d'acord amb la Llei 15/2010 per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 4t. trimestre.

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

La formació ha criticat una vegada més la persecució i la criminalització que pateixen les persones i col·lectius compromesos amb la defensa dels drets socials i laborals

El passat 9 de gener a Banyoles es va fer ressò d’un seguit de notícies referents a la presència de menjar enverinat al Pla de l’Ametller. Tant per xarxes socials com per mitjans com Ràdio Banyoles, es van donar veus d’alarma avisant a propietaris d’animals perquè anessin amb compte amb les restes enverinades que fins avui han deixat un balanç de 10 gossos afectats, dels quals han mort 8 gossos i 3 gats.

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 21 de desembre  de 2015 ordinari.
  2. Donar compte  de les Resolucions adoptades  per l'Alcaldia  del 14 de desembre  de 2015 al 15 de gener de 2016.
  3. Interposició de recurs ordinari  425/2015 per part  de la Delegació del Govern a Catalunya contra l'Ajuntament de Banyoles.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

Pàgines