PLE EXTRAORDINARI URGENT

ORDRE DEL DIA:

COMISSIÓ INFORMATIVA  D'HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS

1. Resolució  d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per a  l'exercici 2017

2. Resolució  d'al·legacions  i aprovació definitiva  del  Pressupost General  de  la Corporació Municipal per a l'exercici 2017