Notícies de Banyoles

sobre la Protectora d'Animals,

“Volem insistir amb la necessitat de resoldre els dubtes sobre la gestió d'aquest equipament i servei comarcal, fent públics els costos i justificació dels recursos rebuts fins al moment; alhora que també volem instar als responsables polítics a convocar, amb la màxima brevetat possible, un concurs públic per adjudicar la seva gestió. La situació actual, amb els malaurats episodis d'enverinament de gossos i gats a Banyoles ha de ser, creiem, un estímul més per resoldre aquest tema.”

 

I sobre la Transparència:

  1. Lectura i aprovació de les actes números 9 i 10, de 18 de novembre i 23 de desembre respectivament.
  2. Informació de la Presidència
  3. Donar compte dels Decrets de Presidència
  4. Donar compte dels Decrets de Gerència

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

  1. Ratificar l'acord d'aprovació de Ja  dissolució i liquidació del Consorci d'Acció Social de Catalunya (CASC).
  1. Precs i preguntes.

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Tècnics i Ambientals

1. Dictamen d'aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i el  Consell  Comarcal  de la Garrotxa  per  a  la  gestió  conjunta  de les infraestructures de tractament de residus.

 

Assumptes de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics

2. Dictamen de resolució de les al·legacions presentades i d'aprovació definitiva del Pressupost econòmic per al 2016

PRESIDÈNCIA

1.  Aprovació de l'acta de Ple del dia 30 de novembre de 2015 ordinari.

2.   Donar compte  de les Resolucions adoptades  per l'Alcaldia del 23 de novembre  a l' 11 de desembre  de 2015.

3.   Donar compte  del Decret  del Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, pel qual s'acorda suspendre  la tramitació del procediment contenciós  administratiu 289/2015  per un termini de 60 dies.

PRESIDÈNCIA

  1. Aprovació de  les  actes   de  Ple  dels   dies,   3  de  novembre  de  2015   ordinari i 23 de novembre de 2015  extraordinari.
  2. Donar compte de  les  Resolucions adoptades  per  l'Alcaldia  del  27  d'octubre  al 20 de novembre de 2015.
  3. Donar compte de  la  interposició del recurs ordinari contenciós administratiu  289/15  i posterior sol·licitud de suspensió per part de  l'empresa mercantil Activitats Termolúdiques SL.

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA

Avui, a les 13.00h del migdia, hi ha convocada una sessió extraordinària de ple a l'ajuntament amb només dos punts a l'ordre del dia: el sorteig dels membres les meses electorals i una ampliació de modificació de crèdit.

Fil a l'agulla

Fil a l'agulla
Teixint independència, ordint justícia social, recosint democràcies.

 

 

 

Des de la CUP veiem molt positiu l’acord entre els diversos grups municipals respecte a una problemàtica que creiem que no està tenint el suficient tractament mediàtic malgrat les grans repercussions que pot comportar en el nostre dia a dia tant a nivell municipal com a nivell de país. El TTIP (sigles en anglès de Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió) es tracta d’un acord entre la Unió Europea i els Estats Units per liberalitzar les relacions comercials.

PRESIDÈNCIA

1. Aprovació de l'acta de Ple del dia 28 de setembre de 2015 ordinari.
2. Donar compte de les Resolucions adoptades per l'Alcaldia del 21 de setembre al 23 d'octubre de 2015.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

1. Aprovació inicial de la Modificació puntual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles a l'àmbit del PENAB.

Des de la CUP Banyoles, ens fem ressò de la postura de la nostra organització pel que fa a la imputació contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel fet de posar les urnes el 9N. És evident que ens trobem davant d’un nou  brot de demofòbia per part de les institucions espanyoles, que amb un afany netament partidista i ideològic han usat els seus tentacles per instrumentalitzar un cop més uns aparells judicials ideologitzats i fills del franquisme.

Pàgines